Cais-Mari har jobbat som IT-konsult i olika roller i 14 år vilket har gett henne en bred erfarenhet och god insikt i IT-branschen och dess olika befattningar, roller och arbetsområden. Hon har jobbat med bl.a. programmering, kravställning, förstudier, projektledning och BI.

De senaste fem åren har Cais-Mari jobbat med rekrytering av IT-tjänster. Hon har tillsatt bl.a. roller som databasspecialister, systemutvecklare inom .net och java, affärssystemansvariga, infrastrukturkonsulter, kravanalytiker, testare, testledare samt CIO och IT-chefer.

Cais-Mari är med andra ord specialist på rekrytering inom IT och blir en viktig nyckelspelare för vår fortsatta expansion inom, såklart, IT!