Årets NKI-undersökning visar på att 100% av de som rekryterat med Jerrie skulle rekommendera oss till andra personer i sina nätverk. Även 100% svarar att de kommer att anlita oss igen, vilket är ett resultat som vi verkligen är glada över! På frågan hur nöjda kunderna är med rekryteringsprocessen som helhet fick vi medelvärde 4,6 på en skala 1-5.

Nedan finns Exempel på kommentarer som lämnades av kunderna i undersökningen:


”Om någon frågar efter en bra rekryterare kan jag rekommendera Jerrie”

”Stort engagemang från alla de konsulter som hjälper oss. Personligt och drivet. Ni är proaktiva och hjälper oss att tänka rätt”

”Jag är en kritisk kund med höga förväntningar och er konsult Erik levde upp till alla förväntningar”

Har du tankar på vad vi kan utveckla för att bli ännu bättre eller behöver du kanske hjälp med rekrytering? Kontakta oss genom att klicka på knappen nedan.