För två år sedan samlades en projektgrupp på Sector Alarm för att diskutera dessa frågor. En grupp som bestod av marknad, HR och rekrytering. På agendan stod – hur kan vi bli en mer attraktiv arbetsgivare, hur kan vi attrahera och behålla engagerade medarbetare? Sector Alarm växer snabbt och har sedan etableringen 1989 utvecklats till att idag vara det näst största larmföretaget i Norden. Med en stark förankring i ledningsgruppen började framtagandet av en plattform/strategi för Sector Alarms arbetsgivarvarumärke växa fram. En plattform som innehåller EVP’s, affärsidé, värderingar och position. Av externt företag fick man hjälp med att göra djupintervjuer med anställda för att identifiera kandidatmålgrupper inför arbetet med plattformen. Utifrån plattformen skapades sedan en kommunikationsplan och konkreta verktyg för ledarna att urskilja rätt talanger.

Under våren har man arrangerat workshops med alla ledare för att förankra plattformen samt belysa vikten av att jobba med digitala strategier och kommunikation i sociala medier. Resultatet blev insikten att – vi gör ju så bra saker men vi är inte bra på att kommunicera det externt. Genom att involvera alla medarbetare i arbetet kring sociala medier, skapa instagramtävlingar där #arbetsglädje och #sectoralarm skulle finnas med och ha värvningskampanjer för alla i bolaget har engagemanget i sociala medier ökat och så även spontana jobbansökningar.

Vilka råd vill då Karin Hallberg, HR Manager och Jessica Overgaard, Recruitment & Talent Manager, ge till företag som vill arbeta mer med Employer Branding, som kanske står i startgroparna och inte vet var man skall börja någonstans;

  • Se till att det finns en budget och att arbetet är väl förankrat i ledningen.
  • Börja med det interna arbetet med Employer Branding och förankra hos medarbetare.
  • Ta hjälp av experter, gå på seminarier, få inspiration.
  • Sätt en plattform/strategi för arbetsgivarvarumärket, en målgruppsidentifiering och EVP’s
  • Utifrån plattformen, sätt en kommunikationsplan.
  • Involvera alla anställda – det en medarbetare säger upplevs som 70 % mer trovärdigt än när ledningen säger det.
  • Arbeta kontinuerligt med uppföljningar och förbättringar, kommunicera vad ni gör.
  • Lev som du lär.
  • Ha tålamod med sitt Employer Branding-arbete. Varumärkesarbete, som detta är, tar tid och kräver kontinuitet och uthållighet.Jerrie, och vår "syster"  Maquire, är stolta rekryteringspartner till Sector Alarm och har rekryterat flertal potentials till organisationen, inte minst det härliga gänget på bilden som är kugghjulet till Employer Branding-arbetet. Några exempel på roller är: Controller, Koordinator, Teamledare, Planerare, Marknadskoordinator, Redovisningschef, Ekonomichef, Marknadschef och VD.