Matilda har flera års erfarenhet som Företagsrådgivare/säljare samt Kommunikationsutvecklare på IF Skadeförsäkring och Miriam, som är diplomerad träningsinstruktör, kommer närmast från Japan Tobacco International och rollen som Distriktsansvarig fältsäljare. Nu är dem båda på plats och har intagit sin nya roll som Personlig tränare inom försäljning.

Personlig tränare inom försäljning är en ny benämning för många. Berätta kort, hur ser era arbetsdagar ut?
Vi jobbar dagligen med att förbättra och utveckla Volvia och Reunalut/Dacia’s säljkår till att bli så bra i deras kundbemötande som möjligt och på så sätt öka sin försäljning. Detta gör vi genom medlyssning, coachning, feedback samt olika träningsupplägg, beroende på behov hos medarbetaren.

Personlig tränare förknippas ofta med hälsa och motion – är det något som ingår i er roll?
På vissa plan skulle man kunna säga det. Bland annat försöker vi på olika sätt öka energinivån i landskapet, till exempel genom att höja skrivborden så att medarbetarna står upp, detta leder till ett högre engagemang i samtalet med kunden. Vi använder också PT-konceptet genom att lägga upp handlingsplanen som en Persolig tränare gör. Vi får en beställning av ledaren och därefter lägger vi upp ett program som ska förbättra det som brister hos säljaren. Detta görs under en tidsbestämd period.

Hur visste ni att rollen som Personlig tränare inom försäljning var rätt steg i karriären?
Då vi älskar att jobba med människor och deras utmaningar inom kundbemötande samt försäljning kändes denna roll perfekt för oss! Vi är säkra på att detta är en tjänst som kommer att växa och dyka upp på många fler företag i framtiden, då detta helt klart är ett vinnande koncept. Att skapa en tjänst som PT gör att ledaren kan fokusera på sina arbetsuppgifter på ett helt annat sätt, vilket leder till att alla parter i ledet kan utföra ett betydligt bättre arbete. Detta skapar även en mindre stressad arbetsmiljö för alla inblandade.

Vi önskar Matilda och Miriam fortsatt lycka till!