Under torsdagskvällen höll rekryteringskonsulterna Cecilia och Igor en workshop med inriktning på CV, personligt brev och intervju. Vi fick lära oss om vad som är viktigt att ha med i ett CV, hur man strukturerar ett personligt brev och konkreta tips och tricks inför intervju. Det blev en superlyckad kväll och vi planerar redan nya aktiviteter ihop med Mitt Livs Val.

Eva Andersson Jensen, en av grundarna till Jerrie & Maquire, är initiativtagare till samarbetet och genomför nu även rekrytering av VD till Mitt Liv.

Varför tog du initiativet till att samarbeta med Mitt Livs Val?
Vi tog initiativet för att vi vill bidra med våra tjänster till något som gagnar ett inkluderande samhälle. Att vara en del i nyanlända ungdomars möjligheter till utbildning samt att de får tillgång till studenter på högskolor som blir deras mentorer och bra föredömen.

På vilket sätt kommer Maquire & Jerrie bidra till Mitt Livs Vals verksamhet?Maquire & Jerrie hjälper ungdomarna med hur man söker jobb, ofta deras första jobb i Sverige. Vi håller s k CV-skolor för dem, där vi hjälper de att skriva egna CV och personliga brev samt ger de tips & råd i intervjusammanhang.

Varför ska företag arbeta med CSR enligt dig?
Jag tror att många företag vill vara delaktiga i aktiviteter som ger samhällsnytta. Många har som vi, starka värderingar och då känns det fint att man kan ge av sin kompetens och medverka till högre syften än bara det kommersiella.