Artur Krupke som är Online Store Manager på Eton var tillsammans med Fredrik Appelqvist ansvarig för rekryteringen. Artur började på Eton som Stock controller 2009 och har därefter fortsatt sin karriär inom företaget.

Efterfrågan på digital kompetens ökar hos många företag, likaså hos er på Eton. Vad tror du är nyckeln till en karriär inom yrkesområdet?
Digital kompetens är väldigt brett, allt från SEO/SEM till kodare. Det är ett snabbföränderligt yrkesområde där mycket handlar om hunger och nyfikenhet. Jag började själv min karriär inom den digitala världen för två år sedan och har lärt mig otroligt mycket sedan dess. Vi är ett snabbfotat och hungrigt team på Eton med stark vilja att göra nya saker. En viktig personlig framgångsfaktor är att inte bli bekväm.

Eton fortsätter att expandera, bl.a. genom er framgångsrika webbshop som öppnades 2013. Vad tror du krävs för att ligga i framkant inom e-handel?
Det kommer ständigt tusentals nya lösningar inom e-handel. Det är viktigt att våga testa, göra om och fel, sen testa igen. Samarbeta och ha en god dialog med duktiga bolag i och utanför din egen bransch, dra nytta av ert nätverk. Nästa nöt för oss, och e-handeln generellt, är att knäcka mobil handel - att konvertera det stora antalet mobila besökare till kunder.

Har du något tips till andra företag som är i behov av att rekrytera digital kompetens?
Det är svårt - personer med digital kompetens och erfarenhet växer inte på träd. Se till att påbörja rekryteringsprocessen i god tid. Det är lite av ett ”tomrum” på marknaden. Det har knappt blivit någon rörlighet bland yrkeskategorin än, och den stora massan som utbildar sig har inte hunnit få någon erfarenhet.

Vad såg du som den största utmaningen i rekryteringsprocessen?
Att hitta en person med både rätt kompetens och personlighet. Vi är en relativt liten organisation och det är viktigt för oss att nyanställda passar in i gruppen. Vi hade en tydlig kravprofil och visste vad vi ville ha. Men det känns skönt att vi inte behövde kompromissa – slutkandidaten har både djup kompetens och den personlighet som vi efterfrågar. Sen var det såklart extra roligt att vi hittade två kandidater ur samma urval!

Vi ser framemot att fortsätta följa Etons expansiva resa, inte minst i den digitala världen!