Du är uppvuxen i Tyskland, vad kommer det sig att du flyttade till Sverige?
Jag har alltid haft lätt för att lära mig nya språk och har intresse för andra kulturer. Efter ett par avklarade elevutbyten i Sydeuropa förstod jag att jag delade mer rent värdegrundsmässigt med skandinaver. Jag började studera civilekonomi med svenska som extraämne på universitetet och detta ledde i sin tur till att jag fick praktik på en tysk bank i Stockholm. Jag avslutade senare mina studier på Handelshögskolan i Gbg och visste bara att jag ville arbeta internationellt.

Min plan var aldrig att flytta till Sverige men jag förstod snabbt hur annorlunda mitt liv skulle se ut här, och jag gillade det! I Tyskland går inte karriär och familj ihop, och folk har alltid skrattat åt mig när jag som kvinna sagt att jag både vill ha barn och ett spännande yrke. Här kan jag förverkliga mina drömmar, och jag känner mig verkligen hemma.

Från IT-branschen till mode och e-handel på Klingel, varför bytte du bransch?
Jag jobbade med immateriella rättigheter B2B inom IT-branschen, på ett väldigt säljinriktat företag. Detta avspeglades i företagskulturen och klimatet var ganska ”grabbigt” och prestationsorienterat. Jag kände hela tiden att det var B2C som jag brann för samtidigt som jag längtade efter ett företag med mjukare värden och mer omtänksam kultur.

Det viktigaste för mig var inte vilken bransch jag skulle komma till, utan snarare att jag skulle få en bra chef. Jag googlade ”tyska civilekonom” och då kom Klingels namn fram på Jerries hemsida. Två dagar senare satt jag på intervju och tänkte ”wow, här vill jag vara”.

Jag tror att kompetens och erfarenhet sällan är det viktigaste när man byter bransch eller jobb utan snarare personlighet och inställning. Om man vill lära sig något kan man göra det!

Vad finns det för positiva aspekter med att byta bransch?
Jag arbetade på ett konsultbolag inom IT och det gjorde mig duktig på att arbeta under press – ”time is money”. IT-branschen är också tydligt präglad av utveckling vilket har gett mig ett starkt innovationstänk. Dessa erfarenheter gynnar mig i min roll på Klingel. Jag tror att företag utvecklas genom att ta in medarbetare från olika branscher och företag därför att nya människor möjliggör att se saker med andra ögon, vilket resulterar i att man kan ifrågasätta ”det man alltid gjort”.

Något som skapade större kontrast än själva branschbytet var att gå från ett litet till ett stort bolag. Innan arbetade jag på ett familjeägt bolag vilket medför en annan flexibilitet och att man alltid var nära besluten. Nu är jag på ett större europeiskt bolag med mer byråkrati och längre beslutsvägar. Båda har sina positiva sidor men det är sannerligen skillnad på att jobba i mindre eller större företag.

Du arbetar i en internationell miljö med medarbetare från hela Skandinavien och tyska ägare, vad finns det för utmaningar?
Det som jag personligen märker av är skillnaderna mellan de olika kulturerna. Ett exempel är när vi reser till ländernas respektive kontor för att hålla workshops. Tyskarna och finländarna vill ha faktabaserad information på ett grundligt presenterat sätt medan norrmännen och svenskarna förväntar sig mer än fakta och vill ha personlig kontakt och småprat. Detta har fått mig att förstå hur betydelsefullt det är att målgruppsanpassa budskap.

En lite lustig kulturkrock som hände mig första månaden på Klingel var när er rekryteringskonsult Cecilia kom in för att hälsa på. Vi hade träffats flertalet gånger innan men istället för att bjuda in till en kram så sträckte jag fram min hand. Cecilia blev verkligen förvånad. Situationen blev lite småstel men i Tyskland kramas man aldrig på arbetsplatsen. Inte heller gjorde vi det på IT bolaget. Det är intressant med sociala koder och hur de skiljer sig mellan våra länder men även branscher.

Klingel har gått från ett traditionellt postorderföretag till digital e-handel, hur ser du på branschens framtid?
Vi har en mogen målgrupp, och man måste förstå hur de önskar att konsumera mode. Detta medför att vi kommer ”leva i spagat” under en lång tid. Vår E-handel växer för varje månad som går men våra kunder förväntar sig samtidigt att man ska kunna beställa från en katalog och skicka via postorder.

Du är utrekryterad av Jerrie och nu även beställare, vad är viktigt för dig i val av samarbetspartner?
Jag tycker det är viktigt att båda parter har ömsesidig respekt för varandra. Det som jag kände var speciellt med Jerrie och Cecilia (rekryterande konsult) var att jag som kandidat kände mig lika viktig och uppskattad som det rekryterande företaget. Jag fick alltid svar snabbt och kände mig sedd under hela processen. Det är skönt att veta som rekryterande företag att även de kandidater som inte går vidare blir behandlade med respekt och får en trevlig bild av oss som bolag.