Ekonomiavdelningen är en av företagets viktigaste funktioner. När medarbetarna är sammansvetsade och redo för snabba vändningar så påverkar de hur företaget presterar.

Teamet på Jerrie som sköter rekryteringen av ekonomitjänster är utbildade och erfarna ekonomer med genuin förståelse för verksamheten i en ekonomifunktion. De har erfarenhet från ekonomiarbete på alla nivåer; från stora och små företag, från näringslivet och offentlig sektor. De håller sig à jour med trender och förändringar inom området; dels för att kunna göra rätt bedömningar av kandidaterna, men också för att matcha företagets behov med rätt kompetens och personprofil.

Exempel på tjänster inom ekonomi: Business Controller, Ekonomiansvarig, Ekonomiassistent, Finansiell Controller, Koncernredovisningsekonom, Projektcontroller, Redovisningschef, Redovisningsansvarig, Redovisningsekonom.