Certifieringen är baserad på Great Place to Work© Institutes globala standard för vad som kännetecknar en utmärkt arbetsplats, baserat på mer än 25 års empirisk forskning och årligen över 12 miljoner medarbetarenkäter i 50 länder. För att uppnå en certifiering måste nivån på kulturskapande aktiviteter och utvärderingen av medarbetarna vara i linje med eller överstiga den internationella nivån för godkänd certifiering.

Jerrie deltar nu i rankningsprocessen för Sveriges och Europas Bästa Arbetsplatser 2017. Den 28 mars koras Sveriges Bästa Arbetsplatser under en stor galakväll på Cirkus – vi väntar med spänning på resultatet!

Det var ett glatt gäng som stolt tog emot diplomet från Great Place to Work!