I ett ständigt växande Västra Götaland är tillgången på läkare och sjuksköterskor begränsad inom vissa professioner. WS har i uppdrag att rekrytera och behålla kandidater inte bara från andra delar av Sverige utan från hela EU-regionen.

Paola berättar att idag har SU ett stort behov av att kompetensförsörja prioriterade verksamheter med specialistutbildad sjukvårdspersonal. I den här typen av stora organisationer krävs både kvantitet så väl som kvalitet för att kunna bedriva en patientsäker, högkvalificerad sjukvård.

I konkurrens med andra sjukhus i Norden och övriga Europa gör rekryteringsteamet allt för att visa på de möjligheter som Sverige, Göteborg och SU kan erbjuda. Teamet jobbar inte enbart med rekrytering utan även relocation och onboarding. Något som är unikt för SU är att man har denna funktion in-house istället för att köpa in tjänsten från externa leverantörer. WS fungerar som en expertfunktion i dessa frågor och finns som stöd för både rekryterande chef och för kandidat och dennes eventuella familj. Man finns med från tidig uppstartsfas och i rekryteringsprocessen till ett par år i tjänst, där man löpande under året bjuder in till sociala aktiviteter för att lyssna av de nya medarbetarnas upplevda situation och erbjuda möjlighet till nätverksbyggande.


Paola beskriver att från att man har kontrakterat en kandidat till att hen är på plats i Göteborg tar det ca 1 år. En hög nivå (C1 enligt europeisk språkstandard) av svenska, norska eller danska språket är obligatoriskt för att få sin svenska läkar-/sjuksköterskelegitimation utfärdad av Socialstyrelsen.

Man arbetar efter tydliga processer, både operativt och strategiskt, och jobbet är väldigt händelsestyrt. En arbetsdag kan innehålla allt från att stötta en ny medarbetare i att komma in i det svenska samhället till att göra hembesök hos en förkyld grekisk läkare med lite Ipren och varm soppa. Det är en stor investering som görs i varje kandidat/anställning och rekryteringsteamet jobbar för att nya medarbetare och medföljande skall känna sig trygga i sin nya tjänst och i det nya landet.

När Annika fick frågan från Helene Hagman om att jobba på Sahlgrenska som koordinator på HR avdelningens Welcome Services hade hon ingen aning om vad det innebar att jobba inom HR. Men efter att ha träffat rekryteringsteamet bestämde hon sig direkt för att tacka ja och har inte ångrat sig. Paola Sievers, hennes chef, säger att Annika hade just de rätta egenskaperna för tjänsten där snabb service, bemötande, problemlösningsförmåga och struktur är bland de viktigaste kompetenserna för att vara ett bra och stabilt stöd åt de utlandsrekryterade. Att komma från en helt annan bransch har också sina fördelar, man ser helt nya lösningar på problem. Bl.a. jobbar Annika med att ta fram ett nytt digitalt system för att få än mer struktur i arbetsprocesserna. Att ta med sig vana från event- och hotellbranschen är inte heller fel, säger Annika, och berättar om baka-semlor-aktiviteten som hon skall ha i veckan med de utlandsrekryterade och deras medföljande, en lättsam lektion i svensk kultur, seder och bruk.

Vi på Jerrie önskar rekryteringsteamet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset lycka till. 
Ni gör ett fantastisk bra jobb till nytta för oss alla.