Hej Anna-Karin, du berättar att ni alltid väljer det bästa, i varumärke, medarbetare och samarbetspartners – hur arbetar ni?

Premiumkvalitet genomsyrar de varumärken som varsamt väljs ut till Sundqvist portfölj, det genomsyrar det återförsäljarled där varumärkena säljs och det genomsyrar de medarbetare som idag förvaltar Sundqvists gedigna historia och som utvecklar Sundqvist in i framtiden. Det är därför en självklarhet att premiumkvalitet har blivit ett av de kärnord som ingår Sundqvists DNA.

En av utmaningarna för Sundqvist på senare tid har varit att konkretisera det som ”sitter i väggarna” till något som hela företaget lever efter och som fungerar som ett effektivt beslutsstöd i affärer, rekryteringar, och strategier inför framtiden. Därför har hela företaget tillsammans deltagit i ett DNA-arbete som innebär att tvärfunktionella grupper har tilldelats något av företagets kärnord: Premiumkvalité, Engagemang, Trygghet, Originalprodukter och Miljö.

DNA-arbetet används idag som underlag i Sundqvists affärsmodell. Det ger de anställda trygghet i att våga välja bort, avgränsa, och sålla bort till förmån för den långsiktiga affären och lönsamheten. DNA-arbetet har förutom affärsnytta skapat gemenskap, förståelse och respekt över avdelningsgränserna men har även blivit ett sätt att positionera sig mot konkurrenter på marknaden. Arbetet har också legat till grund för Sundqvist strategiska affärsplan, tillväxtstrategi och vision. På Sundqvist vet man varifrån man kommit, vilka man är idag och vart man är på väg. Den tydligheten tror jag attraherar de rätta talangerna och gör Sundqvist till en attraktiv arbetsplats.

Sundqvist_bannerbild.png


Har du några tips till företag som vill starta ett DNA-arbete?

Vi påbörjade vårt DNA-arbete i samband med en kick-off på en alptop i Frankrike med makalös utsikt. Att se till att alla deltagare har rätt ”state of mind” är en bra början! Vi började med att ha en workshop tillsammans för att definiera vilka som var företagets kärnord. Det ska vara högt i tak, skapa delaktighet genom att välkomna allas åsikter som en möjlighet att förbättra verksamheten.

Därefter tillsatte vi en grupp för varje kärnord. Tänk gärna tvärfunktionella grupper, dynamiken uppstår när anställda från olika funktioner samlas kring ett kärnord. Motivera grupperna genom att förklara syftet med DNA-arbetet. Att arbetet ska genomsyra verksamheten, skapa tillhörighet och trygghet, och göra skillnad för kundnyttan och affären.

När grupperna var skapade satte vi ramen för hur ofta grupperna skulle träffas för att ta fram åtgärdsplaner för att kärnorden. Vi planerade in ett par DNA-dagar om året där respektive kärnordsgrupp ska presentera sina åtgärdsplaner för resten av företaget. Vi satte mål för respektive kärnordgrupp som följs upp och mäts mot interna och externa undersökningar. På så sätt märks det att man gör skillnad inifrån och ut.

Vilka fallgropar bör man undvika?

Se till att det inte bara blir en ledningsgruppsfråga. Hela företaget ska arbeta med företagets DNA löpande för att det ska göra nytta i organisationen. Om DNA-arbetet byggs upp kring kärnord är det dock en god idé att låta varje kärnordsgrupp ledas av en medlem ur ledningsgruppen. Då blir beslutsvägen kortare och gruppledaren kan navigera gruppen så att åtgärdsplaner går i samsyn med den strategiska affärsplanen.

Vi önskar Sundqvist lycka till framåt!

Jerrie, och vår "syster" Maquire, är stolta rekryteringspartners till Sundqvist och har rekryterat flertal potentials till organisationen, bl.a. Storkundsansvarig och Försäljningschef.