Integritetspolicy

Hantering av personuppgifter

Jerrie anpassar rutiner och arbetssätt för behandling av personuppgifter för att efterleva GDPR på ett korrekt och lagligt sätt. GDPR handlar om integritet, säkerhet, transparens och förtroende. Vi värnar om våra kandidaters, kunders och samarbetspartners integritet och vill därför att du ska få veta vilka personuppgifter vi behandlar, hur vi behandlar dem, vilka som får ta del av dem samt dina rättigheter.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild levande person. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler och/eller andra personuppgifter än nödvändigt för ändamålet och vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder är vidtagna och underhålls för att skydda personuppgifter.

Vilka personuppgifter som behandlas varierar beroende på om du är kandidat, kund eller samarbetspartner. För kandidat behandlar vi de personuppgifter som är relevanta under en rekryteringsprocess. För kund och samarbetspartners behandlar vi endast kontaktuppgifter (namn, position, e-post och telefonnummer).

Cookies

Om du väljer att acceptera Cookies samlar vi IP-adress och information från din webbläsare om vilken kanal du kommer via och vilka sidor du besöker. Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och för att kunna visa relevanta jobb för dig på sociala medier i framtiden. Vi delar i vissa fall med oss av personuppgifter till leverantörer (tredje part) enbart i syfte att leverera våra tjänster. Leverantörerna har inte rätt att dela med sig av eller själv nyttja denna data på annat sätt.

Hur samlar vi in och behandlar kandidaters personuppgifter?

Endast personuppgifter som är relevanta för rekryteringsprocessen samlas in och bearbetas. En kandidat registrerar själv sin ansökan via hemsidan (maquire.se, jerrie.se, flipr.se) och samtycker därmed enligt vår integritetspolicy till att finnas i kandidatsystem hos Maquire Group.

Vi samlar även in data från tredje part, som LinkedIn och andra offentliga källor, för att finna och kontakta kandidater i rekryteringssyfte. Behandlingen av dessa personuppgifter sker i rekryteringssyfte och med legitimt intresse för potentiella kandidater.

Kandidaters personuppgifter behandlas i de olika stegen i rekryteringsprocessen i form av ansökan, urval, matchning, intervju, presentation samt test och referenser. De personuppgifter som behandlas kommer i första hand att vara tillgängliga för rekryteringskonsulter hos Maquire Group. Vår uppdragsgivare tar del av personuppgifter för de kandidater som är aktuella i en rekryteringsprocess och ansvarar i sin tur för behandlingen. Vid en spontanansökan för att finnas i nätverk hos Maquire Group kommer personuppgifter inte att delas utan kandidatens kännedom.

Hur samlar vi in och behandlar kunder och samarbetspartners personuppgifter?

För hantering av personuppgifter för kontaktpersoner hos kunder och samarbetspartners använder vi ett CRM-system som uppfyller efterlevnaden av GDPR och hjälper oss att säkra GDPR-lagring enligt ISO 27001-standarder. Personuppgifterna registreras av ansvarig person hos Maquire Group. Kunders och samarbetspartners personuppgifter behandlas enbart internt hos Maquire Group i syfte att fullfölja avtal och upprätthålla relationer med beaktande av intresseavvägning. De behandlingar som genomförs är kontakt genom mail, telefon och möten samt utskick av kundundersökningar, nyhetsbrev och inbjudningar.

Personuppgiftsbiträdesavtal har tecknats med de leverantörer som behandlar personuppgifter där Maquire, Jerrie, Flipr respektive Tidwell är personuppgiftsansvariga.

Rättigheter

Maquire Group  behandlar personuppgifter på ett sätt som tillvaratar enskildas rättigheter. Kandidater och kontaktpersoner har rätt till tillgång, rättelse, begränsning och radering av sina personuppgifter.

Kontakt

Vid frågor gällande behandling av personuppgifter, kontakta oss via kontakt@jerrie.se

logo

Jerrie Göteborg

Mässans gata 18 (vån 8)
412 51 Göteborg

+46 10 330 08 44
kontakt@jerrie.se

Jerrie Stockholm

Klarabergsviadukten 70
107 24 Stockholm

+46 10 330 08 44
kontakt@jerrie.se

Följ oss

FacebookLinkedInInstagram