Rekryteringsprocess

Vad händer efter att du ansökt?

Urval ↓

Vi arbetar med en rättvis och mänsklig urvalsprocess som är kopplad till en kravprofil. Urvalsfrågor, presentationsvideo och/eller test görs som är relevanta för de grundläggande kompetenser som jobbet kräver.

Intervju ↓

Vi bokar en intervju digital eller fysisk där du får en inbjudan och en agenda för vårt möte. Vi arbetar kompetensbaserat vilket innebär att fokus under mötet ligger på dina kunskaper och personliga kompetenser. Tillsammans med dig diskuterar vi om du matchar kravprofilen. De kandidater som är mest lämpade för tjänsten blir presenterade för kunden.

Presentation för kund ↓

Vi presenterar dig för vår kund och återger intervju med fokus på din kompetens och kunskap. Efter detta steg sker återigen ett urval och de kandidater som matchar kravprofilen och kundens önskemål går vidare till nästa steg.

Intervju hos kund ↓

Tillsammans med vår rekryteringskonsult träffar du arbetsgivaren. Jerrie agerar moderator under mötet och stöttar dig och vår kund i samtalet. Efter intervjun gör vi en avstämning, och ytterligare ett urval utförs.

Kompletterande tester och referenser ↓

Du får en länk till en personlighetsskattning som du i lugn och ro kan göra. Du kommer även digitalt att få ange referenser i vårt verktyg Refapp.

Slutintervju ↓

Den sista intervjun hos arbetsgivaren där du även kan få ett case eller en uppgift att presentera. Efter detta steg i processen väljs en slutgiltig kandidat ut som erbjuds anställning.

Uppföljning ↓

Efter din anställning gör vi alltid en uppföljning och fortsätter att hålla långsiktig kontakt.

Always a Jerrie →

Vi önskar alltid att ha långsiktiga kontakter med våra kandidater. Använd oss som bollplank, rekryterare när du själv blir kund eller bara skicka en hälsning.

 

logo

Jerrie Göteborg

Mässans gata 18 (vån 8)
412 51 Göteborg

+46 10 330 08 44
kontakt@jerrie.se

Jerrie Stockholm

Klarabergsviadukten 70
107 24 Stockholm

+46 10 330 08 44
kontakt@jerrie.se

Följ oss

FacebookLinkedInInstagram