Rekrytering

Vi kan rekrytering

Efter 1000-tals samlade insikter vet vi hur vi levererar den bästa upplevelsen till våra kunder och kandidater. Vi vet också att rekrytering är ett hantverk och ett ständigt lärande.

Hos oss skall de bästa vilja vara

Våra rekryteringskonsulter är noga utvalda. Rekryteringskonsulterna är experter med lång erfarenhet och stort nätverk inom sina områden. Vi väljer våra leverantörer och samarbetspartners med stor omsorg. Vi erbjuder våra kunder de bästa digitala annonserna, skapar sociala mediakampanjer och brand videos, använder våra sourcing skills och var bland de första att använda digital referenstagning.

Vi tror på struktur och effektivitet men är aldrig fyrkantiga. Hos oss är varje rekryteringsuppdrag unikt och tillsammans med kunden skapar vi den bästa lösningen.

Vårt motto är och förblir detsamma

Vi drivs inte av ett kortsiktigt vinstintresse på bekostnad av långsiktiga relationer. Och vi kommer att fortsätta bemöta våra kandidater som om de vore vår största kund.

Vi är så bra som vi säger

Från löpande kundundersökningar vet vi att våra kunder uppskattar vår syn på rekrytering och vår professionalism. Vi frågar även de kandidater som blev utvalda och de som föll på målsnöret. Svaren överträffar alla förhoppningar. Det visar sig att 95-100% av kandidaterna och kunderna är så nöjda, att de gärna rekommenderar oss till andra.

Våra fokusområden inom rekrytering

Ekonomi, Finans & Juridik

Hur ekonomiavdelningens medarbetare är rustade för snabba förändringar och hur väl de fungerar som grupp, har stor påverkan för företagets totala prestation. På Jerrie har vi bred kompetens inom de ekonomirelaterade yrkesrollerna och rekryteringsteamet består av utbildade och erfarna ekonomer med genuin förståelse för verksamheten i en ekonomifunktion. På Jerrie är vi specialister på att rekrytera inom ekonomi, finans och juridik.

Utforska mer

Försäljning

Genom säljaren skapar företaget affärer och nätverk, nya kontakter och lönsamhet. Aldrig diskuteras personligheten mer än i denna roll som företagets ansikte utåt. MarSales och Smarketing är nya ord och handlar om samarbetet mellan försäljning och marknad för att nå kunden i rätt tid och plats. Vårt rekryteringsteam använder denna insikt för att hitta professionella säljare som kan vara avgörande för företagets tillväxt.

Utforska mer

Inköp & Logistik

Inköp och logistik är nyckelfunktioner på ett företag. Man arbetar ofta globalt vilket kräver stor kunskap inom lagar och regler för transport och handel. Med ökad internationell handel ökar också konkurrensen om tjänster som produktchefer, inköpare, logistiker eller trafikplanerare. Vi hjälper våra kunder att ta sig an dessa utmaningar genom att rekrytera kvalificerade produktchefer, inköpare och andra nyckelroller inom området.

Utforska mer

HR

HR är företagets ledare inom kultur, employer branding, talent management, lön och förmåner. Med nya teknologier och mätverktyg samt stor vikt vid medarbetarens roll och utveckling är HR ett område som kräver både bred och djup kompetens. Specialisterna finns idag inom nya roller som HR Analytics, AI, och Attraction Management.

Utforska mer

Marknad & Kommunikation

Den som arbetar inom marknadstjänster vet att de digitala kanalerna har förändrat både spelregler och förutsättningar och skapat en djungel av titlar. Förändringen har påverkat alla, oavsett om man arbetar som kommunikationsansvarig, PR-specialist eller som webbdesigner, digital strateg, CRM Manager eller kreatör.

Utforska mer

IT & Teknik

Inom områden som förändras så snabbt som IT och Teknik behöver rekryteringskonsulten ständigt anpassa process- och sökmetoder för att hitta kvalificerade kandidater. Via search och sourcing bygger våra konsulter nätverk av kandidater inom exempelvis automation, mätteknik, driftkommunikation, projektledning, testning och övergripande IT-ansvar.

Utforska mer
Rekryteringskonsulter som jobbar

Vi har insett att det aldrig går att hålla en effektiv rekryteringsprocess utan struktur och transparenta tidsplaner. Och att trygghet skapas när kandidater och kunder vet vad som händer i nästa steg. Vi tar ett ledande ansvar och vi levererar aldrig enbart ett CV. Vi hjälper människor att mötas och skapar de bästa teamen.

Strategiska samarbeten

För att säkerställa att vi kan ge hög kvalitet igenom hela rekryteringsprocessen har vi ett flertal strategiska samarbetspartners med långvariga relationer. Och vi har valt varandra av en anledning.

Ponty

Ponty tillhandahåller ett systemstöd för rekryteringsbolag, executive search och interim. Verktyget omfattar både kandidathantering och ett anpassat CRM- och säljstöd. Vi på Ponty träffade Maquire Group redan 2015 och ville redan då påbörja ett samarbete. Under åren som gått har båda våra bolag vuxit och under 2022 stod solen rätt så nu ser vi fram emot ett långt och spännande samarbete tillsammans. För oss som leverantör till rekryteringsbranschen är det en ynnest att få samarbeta med dom bästa i branschen. Att vi dessutom trivs så bra med varandra gör det ju bara ännu roligare!”

Refapp

”Jerrie & Maquire var en av våra första kunder inom segmentet specialist-och chefsrekrytering och vi på Refapp är stolta över vårt partnerskap och deras driv att testa nya och bättre arbetssätt! Genom att gå i bräschen för teknikutvecklingen i hela branschen har nu många fler inspirerats att göra detsamma och digital referenstagning har blivit en allt vanligare del även i specialist- och chefsrekryteringar.” – David Näsström, Delägare och Affärsutvecklare på Refapp

Assessio

Assessio är Nordens ledande assessmentbolag och vår plattformslösning hjälper rekryterare, rekryterande chefer och HR att jobba inkluderande och tidseffektivt med rekrytering och utveckling.  Vi är glada för vårt samarbete med Maquire Group och att kunna bidra med att jobba datadrivet genom hela HR-cykeln!”

ToFindOut

Sedan 2018 har vi ett partnerskap med ToFindOut som genomför bakgrundskontroller av kandidater. Alla vinner på en ärlig start och ToFindOut erbjuder ett effektivt verktyg med en transparant och smidig process både för kund och kandidat. Bakgrundskontrollen bygger på relevanta uppgifter till aktuell befattning och rapporteras med respekt för kandidatens integritet.

Jerrie är en del av Maquire Group som också erbjuder uthyrning av erfarna konsulter. Läs mer om vårt systerbolag Flipr och deras interimslösning →

logo

Jerrie Göteborg

Mässans gata 18 (vån 8)
412 51 Göteborg

+46 10 330 08 44
kontakt@jerrie.se

Jerrie Stockholm

Klarabergsviadukten 70
107 24 Stockholm

+46 10 330 08 44
kontakt@jerrie.se

Följ oss

FacebookLinkedInInstagram