Dreams in Motion – att lansera en bil

  Magdalena Ranagården-Holst startade för 1,5 år sen på Polestar som den första officiella Global Product Marketing Managern, hennes ansvar är lanseringen av Polestar 3. Katarina Österlund som nu jobbat i ca 5 månader i samma roll, har i dagarna, tillsammans med teamet, levererat lanseringen av Polestar 4. Att vara Product Marketing Manager är en typisk ”spindel i nätet tjänst” vilken har som huvuduppgift att ha fullt ansvar för kommunikationsplanen för respektive bilmodell.

  Hur går lanseringen av en bil till egentligen?

  Kort så handlar det om att skapa en tydlig gemensam målbild och bana väg mot respektive lansering. Vi leder varsitt core team bestående av projektledare från viktiga nyckelfunktioner så som produktutveckling, kommunikation, PR och Brand, där vi lyckats skapa en teamkänsla byggd på lyhördhet, transparens och tydlighet.  Vår roll innebär att säkerställa informationsflödet så att alla har en gemensam linje och målbild för lanseringen.

  En lansering startar med produkten. Att identifiera bilens profil samt vilka unika features som skall kommuniceras. Gemensamt sätts en marknad- och kommunikationsplan för varje bilmodells identitet. Första fasen leder fram till lanseringen, därefter tar fas två över vilken innefattar strategier och kampanjer för alla marknader framåt.

  Något av det viktigaste är också att lära sig av det som gick mindre bra så att man kan förbättra och effektivisera. Det krävs en mognad för att ha distans till sina egna leveranser. Vi jobbar mycket med lessons learned där vi efter varje lansering samlar in vad som gick bra och vad som gick mindre bra, viket vi tar med oss till nästa projekt.

  Det krävs en mognad för att ha distans till sina egna leveranser

  Magdalena – du har ju ingen tidigare erfarenhet alls av bilindustrin? Har det varit ett hinder i jobbet?

  Jag har tidigare erfarenhet av produktlanseringar både nationellt och internationellt. Mina lärdomar samt processer och flöden tog jag med mig in i rollen på Polestar och jag kan använda mycket av det i mitt dagliga arbete. Inom Polestar kommer man från så många olika branscher och man lär sig produkten under tiden man arbetar. Det är en mycket professionell arbetsplats med många supporterande och duktiga kollegor där ”frihet under ansvar” är väl förankrat i organisationen.

  Katarina – du har lång erfarenhet från fordonsindustrin, hur skiljer sig Polestar från andra företag?

  Jag har jobbat 20 år inom automotive och haft många olika positioner. Polestar är det roligaste jag gjort inom branschen. Det finns många modiga, starka kvinnliga ledare som förebilder – vilket är unikt och inspirerande. Polestar attraherar kompetenser från många olika branscher vilket skapar en unik dynamik du inte hittar någon annanstans inom automotive. Det som lockar människor hit är inte bara en bil utan arbetet med sustainability och design. I rollen har jag på kort tid fått ett jättestort nätverk, både internt och externt.

  Vilken glädje ni två sprider – hur är det möjligt att ha sådan energi?

  Vi har fått möjlighet att axla en unik, rolig och nätverkande roll på bolaget. Vi får möjlighet att träffa så många olika funktioner och kompetenta personer vilka tillsammans skapar en helhet och där alla bidrar till respektive projekt på ett eller annat sätt. Detta ger oss väldigt mycket positiv energi och drivkraft att föra projekten framåt.

  Maquire Group + Polestar – working with Teams & Dreams in Motion.

  Polestar home: www.polestar.com

  Polestar 3 product page: https://www.polestar.com/se/polestar-3/
  Polestar 4 product page:  https://www.polestar.com/se/polestar-4/

  logo

  Jerrie Göteborg

  Mässans gata 18 (vån 8)
  412 51 Göteborg

  +46 10 330 08 44
  kontakt@jerrie.se

  Jerrie Stockholm

  Klarabergsviadukten 70
  107 24 Stockholm

  +46 10 330 08 44
  kontakt@jerrie.se

  Följ oss

  FacebookLinkedInInstagram