Dreams in motion – Malin Serrander – ”Det händer mycket i energibranschen och jag kan inte tänka mig ett roligare område att vara kommunikatör inom just nu”

  Malin Serrander har lång bakgrund som konsult inom kommunikation och klev i början av året in i rollen som Head of Sustainability and Communication på SR Energy. Här berättar hon om varför hon älskar att jobba som generalist, om vad som driver henne framåt om dagarna och om att vara med och bidra till klimatomställningen.

  Berätta om din roll!

  Jag jobbar som Head of Sustainability and Communication på SR Energy här i Göteborg. Vi är ett grönt energibolag som projekterar, bygger och förvaltar vindparker för långsiktigt ägande. Just nu har vi 201 driftsatta vindkraftverk! Detta är en för bolaget ny roll och det känns väldigt roligt att få sätta ramarna för hur den ska se ut. Jag har varit här sedan januari i år och det känns som att jag hamnat helt rätt. När det kommer till kommunikationsarbetet är mitt ansvar mycket kopplat till de delar som ska presenteras extern. Jag hade inte så bra koll på energibranschen när jag kom in, så det har varit ett brett lärande både när det gäller bransch, bolag och uppgifter. Det är roligt att växla över till ansvarig för de här frågorna på ett specifikt bolag efter 25 år som konsult. Det händer mycket i energibranschen och jag kan inte tänka mig ett roligare område att vara kommunikatör inom just nu. Det vi gör påverkar hela samhället, allt ifrån folks privatekonomi till makroekonomiska frågor och klimatet i stort. Vi är ett hållbart alternativ ur ett klimatperspektiv och den kommunikativa delen är att få fram att vi kan bidra med en lösning som hjälper till i klimatomställningen och möjliggör för elektrifieringen av näringslivet. Mina dagar består mycket av samarbeten och mycket handlar om kommunikation till våra viktigaste intressenter och kring hur vi ska nå dem med vårt budskap. Det är ett långsiktigt arbete, vi har långa processer med tillståndsförfarande, och våra intressenter är allt från länsstyrelse och kommuner till markägare, närboende och banker. På SR Energy är alla involverade i att sprida budskapet om att vi är ett hållbart alternativ.

  Hur kommer det sig att du började jobba inom kommunikation?

  Jag är civilekonom och tog en journalistexamen i tillägg till det. På den tiden då jag pluggade fanns inte “kommunikatör” som utbildning så som det finns idag. Jag har haft mycket nytta av min utbildningsbakgrund men framförallt av mina 25 år som konsult. För några år sedan tog jag dessutom en examen i psykologi, varför? Jag ser verkligen hela livet och karriären som ett ständigt lärande. Man måste hålla sig ajour för att vara relevant. Jag är en generalist med bredd snarare än spets. Jag är en kanal för specialisternas expertis, vilket nog många kommunikatörer kan känna igen sig i. Jag började jobba med kommunikation när jag var runt 30 då jag började som kommunikationskonsult. Initialt var det ekonomisk information i form av finansiella rapporter, men relativt snart utökades uppdragen med hållbarhetsredovisningar, vilket var en naturlig utveckling för mig då. Jag är lyhörd, intresserad och tycker om människor, både specialisterna vars kunskap jag ska kanalisera och mottagaren som ska få den.

  Vilka är de största utmaningarna framåt?

  Jag är så glad för chansen att karriärsväxla vid den här tiden i livet. Nu får jag chansen att verka i en bransch som har hållbar energiförsörjning som affärsmodell. Ett generellt karriärstips jag vill ge till andra är att söka sig till något som på riktigt engagerar en, livet blir roligare om man jobbar med något som känns meningsfullt. Det handlar alltså om att inte bara fokusera på funktion och titel utan minst lika mycket på bransch och på att hamna i ett bolag som vill åt samma håll som du. För mig är det viktigt att kunna känna mig stolt över mitt jobb, vilket jag verkligen gör nu! Sedan får man vänja sig med att prata elpriser i alla möjliga sociala sammanhang.

  logo

  Jerrie Göteborg

  Mässans gata 18 (vån 8)
  412 51 Göteborg

  +46 10 330 08 44
  kontakt@jerrie.se

  Jerrie Stockholm

  Klarabergsviadukten 70
  107 24 Stockholm

  +46 10 330 08 44
  kontakt@jerrie.se

  Följ oss

  FacebookLinkedInInstagram