Dreams in motion – Mediahusets Ekonomichef om att leda i förändring och om att våga byta jobb som 60-åring!

  Efter en rekrytering som Jerrie genomförde förra hösten klev Anna Mattsson in som Ekonomichef på Mediahuset i Göteborg. Mediahuset är branschledande när det kommer till marknadsföring, utbildning och kommunikation inom den nordiska hälso- och sjukvårdssektorn. I rollen får hon fokusera på ledarskap, utveckling och implementering av affärssystem. Här ger hon sina tips på hur man bäst leder i förändring och på hur man ska tänka när man söker nytt jobb!

  Nu har du varit på Mediahuset sedan årsskiftet, berätta om den här första tiden!

  När jag först såg annonsen för tjänsten så tänkte jag att ”det jobbet får jag aldrig”. Jag var 60 år då och hade avslutat min tidigare roll eftersom företaget där jag jobbade skulle centralisera sin ekonomiavdelning till Skåne. Jag valde att se situationen som en positiv möjlighet till utveckling och kunde inte motstå att söka tjänsten, det verkade så spännande att jobba med utveckling, digitalisering och byte av affärssystem. Jerrie såg min kompetens och jag fick jobbet!

  Efter att nu ha varit på Mediahuset i åtta månader har jag fått en god förståelse för hur våra olika verksamheter fungerar. Jag anställdes som en förstärkning på ekonomiavdelningen för att leda ett förändringsarbete inom ekonomi och administration. Ett uttalat önskemål från företagsledningen var att testa det webbaserade affärssystemet Odoo12 för att se om det håller måttet som nav i vår verksamhet. Gruppen som jag leder består av sex personer och jag ägnade de första månaderna åt att lära känna mina kollegor och sätta mig in i vilka arbetsuppgifter de utför och ansvarar för. Jag har lyssnat på dem och tagit till mig deras tankar kring hur de ser på sin nuvarande situation och deras önskemål inför en kommande förändring. Under den här tiden har vi även rekryterat in nya personer till teamet.

  Mediahuset växer och vill digitalisera bolaget och ekonomifunktionen. Hur kommer du arbeta för att driva det arbetet framåt?

  Vi har flyttat över all redovisning till Odoo12, alla leverantörsfakturor ligger digitalt i vårt system och all attest sker digitalt från och med i maj. Detta har inneburit en stor tidsmässig besparing och vi har även minimerat mängden kopior och utskrifter. Nu har vi landat i bytet av affärssystem och arbetar vidare med att anpassa våra rutiner för att effektivisera och förbättra det dagliga arbetet. Under hösten kommer vi dessutom att tillsätta arbetsgrupper med uppdraget att genomlysa behov och arbeta fram nya rutiner. Odoo12 ska uppgraderas och i samband med det tar vi ett helhetsgrepp avseende kontoplan, resultatenheter och produkter för att anpassa oss efter hur dagens behov ser ut. Vårt mål är att all redovisning ska vara digital 1 januari 2022, vilket kommer att leda till tidsbesparing, större flexibilitet och minskad miljöpåverkan.

  Du har god erfarenhet av att leda i förändring, Vad är viktigt att tänka på för att lyckas med förändringsarbete?

  När det kommer till att leda i förändring så tror jag på att ha tydliga målsättningar och att sätta upp delmål. Att sedan involvera hela gruppen i förändringsarbetet och vara lyhörd för medarbetarnas tankar och förslag är essentiellt. Det är viktigt att jag som ledare har bra kunskap om hur systemet fungerar samtidigt som jag låter mina kollegor och medarbetare vara experter inom sina områden. Förändring handlar om att utmana gamla sätt att arbeta!

  Du blev utrekryterad av oss på Jerrie, vad var ditt intryck av rekryteringsprocessen?

  Det var faktiskt den bästa rekryteringsprocessen jag varit med om, både när det gäller tidsangivelser och återkoppling. Från första början och hela vägen till slutet fick jag bra coaching kring hur man ska tänka när man går på intervju. Jag fick ett tidschema redan vid första intervjun, vilket gjorde att det kändes tryggt och seriöst. Ett tips jag vill ge till alla är att våga söka de jobb du tycker ser spännande ut, att byta jobb är väldigt utvecklande!

  logo

  Jerrie Göteborg

  Mässans gata 18 (vån 8)
  412 51 Göteborg

  +46 10 330 08 44
  kontakt@jerrie.se

  Jerrie Stockholm

  Klarabergsviadukten 70
  107 24 Stockholm

  +46 10 330 08 44
  kontakt@jerrie.se

  Följ oss

  FacebookLinkedInInstagram