Dreams in motion – vad gör en Kundansvarig?

  Under våren 2021 tog Johanna Bohman Nydéus klivet in i rollen som Kundansvarig på managementkonsultföretaget Prové, där hon får hjälpa kunder att utvecklas. Det har nu gått drygt ett halvår sedan Jerrie rekryterade Johanna till rollen och vi är förstås nyfikna på hur hon trivs, hur det är att arbeta på Prové och på vad man egentligen gör som kundansvarig!

  Vad gör en kundansvarig?

  I rollen som kundansvarig är jag spindeln i nätet mellan våra konsulter och uppdragsgivare. Jag sätter mig in i hur uppdragsgivarens verksamhet fungerar och vilka behov de har och matchar därefter med vår kompetens inom förändringsledning och projektledning. Det handlar om att möta behov! Rent praktiskt så går mina dagar ut på att träffa potentiella och befintliga kunder, skapa förslag på upplägg där vi beskriver hur vi kommer att ta oss an uppdraget och beskriva vilken effekt vi förväntar oss att kunden kommer att uppnå genom insatsen. Våra kunder har ofta konkreta mål, exempel kan vara att man önskar förslag på ny organisation, styrmodell eller prismodell. Kanske vill man effektivisera, utveckla ett team eller en ledningsgrupp eller jobba med de interna strukturerna. Provés uppdragsgivare finns både inom offentlig och privat sektor. Vi hjälper allt från mindre bolag till större internationella koncerner, de flesta av våra kunder har huvudkontoren här längs med västkusten.

  Du har ju arbetat i rollen som kundansvarig i många år, men vad är speciellt med att just arbeta inom managamentkonsultområdet?

  Det som jag främst vill lyfta fram är att uppdragen är väldigt olika och inom ett brett spektrum. Det kan vara allt från processeffektivisering, organisationsutveckling till ledningsgruppsutveckling och coaching av individer, även om kärnan i alla uppdrag är förändringsledning och projektledning. Vi är experter på att få saker och ting att hända och på att få med oss människorna i förflyttningen. Jag har tidigare jobbat främst inom finans och ekonomifrågor och att nu få arbeta så här brett är nytt för mig. Det som skiljer sig från mina tidigare erfarenheter är även hur man arbetar. Jag har jobbat på bank med cash management i 15 år och där var processerna långa och fokus låg på att förvalta och utveckla befintliga kundrelationer. I kontrast till det har jag även jobbat inom rekrytering och bemanning kopplat till ekonomi där processerna var otroligt snabba från behov till leverans. Min nuvarande roll skulle jag nog beskriva som ett mellanting där vi jobbar gediget i varje process och vi är hela tiden nära våra uppdragsgivare. I min roll har jag tät kontakt med både marknad, ekonomi och våra kompetenta managementkonsulter – vi jobbar verkligen som ett team! Tycker man, som jag gör, om att träffa nya människor, lyssna in och hitta nya lösningar så är det här jobbet helt rätt.

  Vad var det som lockade med Prové?

  Det som lockade mig till Prové var möjligheten att kunna erbjuda en sådan bredd i vad man kan bidra med hos kunderna! Sedan lockades jag även av Provés tydliga värdegrund. Här är människan i fokus och vårt viktigaste mål är att tillföra värde till våra uppdragsgivare. Inom Prové finns mycket kompetens och erfarenhet, vilket var en viktig faktor när jag valde att gå hit. Dessutom sitter vi i helt underbara lokaler ute i Önnered, Göteborg, med utsikt över havet. Här får vi möjlighet att ta promenader vid vattnet på lunchrasten och vi har dessutom utomhusträning på bryggan med PT en gång i veckan.

  Inom vilka områden upplever ni att det är fokus just hos era uppdragsgivare?

  Min upplevelse är att våra kunder just nu försöker hitta vägen till “det nya normala”. När många kollegor jobbar digitalt så finns det ofta ett behov av att se över mötesstruktur, lokaler och generella anpassningar av arbetsplatsen. Många vill även ha hjälp med att effektivisera och digitalisera sina processer. Vi gör först en nulägesanalys och tittar sedan på önskat läge framåt. Personligen jobbar jag mycket med offentlig sektor och känner verkligen en stark samhällsnytta i det jag gör, exempelvis de många projekt där vi bidrar i utveckling och digitalisering inom sjukvården.

  logo

  Jerrie Göteborg

  Mässans gata 18 (vån 8)
  412 51 Göteborg

  +46 10 330 08 44
  kontakt@jerrie.se

  Jerrie Stockholm

  Klarabergsviadukten 70
  107 24 Stockholm

  +46 10 330 08 44
  kontakt@jerrie.se

  Följ oss

  FacebookLinkedInInstagram