Dreams in motion – vad gör en Lösningsarkitekt?

  Anders Holm arbetar som Lösningsarkitekt på Ewellix som är ett innovativt teknikbolag sprunget ur SKF. I samtal med Jerrie berättar han om vad han fokuserar på om dagarna, på utmaningarna i uppdraget och på vad han vill ge för tips till andra som är intresserade av en liknande karriär!

  Vad gör egentligen en Lösningsarkitekt?

  Min roll på Ewellix går bland annat ut på att tidigt i våra projekt vara med och ställa rätt frågor utifrån ett tekniskt lösningsperspektiv. Jag jobbar tätt ihop med våra duktiga business analysts som har full kontroll på process och verksamhet för att nya lösningar skall stödja både funktion, teknik och arkitektur. När projekten väl är förbi den potentiella fasen och projektet ska genomföras är jag med och sätter upp regler kring dokumentation samt bollar hur den tekniska lösningen ska sättas upp. Under projektens gång finns jag med i bakgrunden och håller ett öga på att de riktlinjer som vi satt upp följs och sedan knyter jag ihop säcken mot slutet. Min roll beskrivs nog bäst som länken mellan teknik och business. Det ligger även på mig att omvärldsbevaka och hålla koll på vad branschen satsar på och på teknik som går framåt, för att sedan uppdatera mina kollegor. Rollen som lösningsarkitekt kräver en bred teknisk förståelse eftersom det som regel är flertalet system och tekniker involverade i en lösning. Ewellix som bolag är sprunget ut SKF men bröts loss 2018. Vi har idag 1200 anställda över hela världen och är världsledande leverantör av komponenter och lösningar för linjära rörelser. Jag kom in i rollen i maj 2021 efter en rekrytering som Jerrie gjort.

  Vad är mest utmanande med ditt jobb?

  Jag skulle säga att det är kommunikationen. Som lösningsarkitekt har man många kontaktytor där förståelse är nyckeln till både engagemang och framgång. Ett projekt har i regel som syfte att skapa affärsnytta och när jag är involverad finns också en teknisk lösning i scoopet. I min roll behöver jag därför hantera att utvecklare och verksamhet ofta inte pratar samma språk. Ur ett verksamhetsperspektiv håller jag hela tiden ett öga på omvärlden. Eftersom det händer så otroligt mycket inom Tech när det kommer till att digitalisera och att utveckla verksamheter, är det en stor utmaning att fånga upp det som har potential och samtidigt översätta det till en konkret nytta för vår verksamhet. Tillverkande industri är superspännande med komplexa tillverkningsprocesser och leveranskedjor, man måste vara ödmjuk gällande den kunskap som finns och den påverkan en eventuell förändring kan skapa. Därför blir det extra viktigt med kommunikation avseende digitalisering av den typen av processer. Rollen som lösningsarkitekt kan se väldigt olika ut beroende på vilken kontext man är i, man får ta det lugnt och lyssna för att hitta rätt. Nu har jag haft rollen på Ewellix i ett halvår och börjar känna mig bekväm.

  Vad vill du ge för tips till andra som siktar på en liknande karriär?

  Att tycka om tekniken och dessutom vara duktig på den är nödvändigt, även om man inte behöver vara experten. Därtill behöver man tycka om kommunikation och kunna översätta tekniken så att alla förstår den. Det vanligaste är nog att man tycker att antingen teknik eller kommunikation är kul, men har man kombinationen så är man klippt och skuren för rollen. Har du inte kunskapen tekniskt kan du inte föra dialog med utvecklarna och saknar du kunskap om verksamhetsprocesser går det inte att komma framåt mot affärsmässiga beslut. En teknisk utbildning av något slag är att föredra, själv är jag systemvetare från början. Dock är personligheten en viktig parameter för att bli en riktigt bra lösningsarkitekt.

  logo

  Jerrie Göteborg

  Mässans gata 18 (vån 8)
  412 51 Göteborg

  +46 10 330 08 44
  kontakt@jerrie.se

  Jerrie Stockholm

  Klarabergsviadukten 70
  107 24 Stockholm

  +46 10 330 08 44
  kontakt@jerrie.se

  Följ oss

  FacebookLinkedInInstagram