Dreams in motion – vad gör en Projektutvecklare?

  Maria Åkerkvist – om att jobba som Projektutvecklare

  Jerrie genomförde för en tid sedan rekrytering av Projektutvecklare till Egnahemsbolaget. Maria Åkerkvist, som fick jobbet, delar med sig av sina erfarenheter och berättar vad hennes roll innebär för uppgifter och ansvar. Maria trivs med att få vara med och bidra till ett mer hållbart samhälle och sökte det här jobbet eftersom hon kände sig träffad, både i rollbeskrivningen och vad bolaget står för.

  Vad gör egentligen en Projektutvecklare?

  Som Projektutvecklare är det just på Egnahemsbolaget ett stort fokus på stadsutveckling. Jag jobbar med att ta fram projektidéer för bostäder i tidiga skeden. Det kan till exempel innebära att ta fram tidiga skisser för en projektidé som visar hur många bostäder och vilken typ av bostäder som är lämpligt att bygga på en viss plats. Jag ansvarar även för frågor gällande fastighetsreglering och markköp, tar fram tidiga kalkyler för projekt och analyserar om det är genomförbart innan vi drar igång projektet.

  Om Göteborgs Stad väljer att gå vidare med idén så startar därefter detaljplanarbetet och då är det Projektutvecklaren som driver arbetet från vår sida och ansvarar för att ta fram underlag och föra en bra dialog med staden och dess olika förvaltningar. Det är viktigt att hitta en gemensam samsyn mellan alla parter för att få ett lyckat projekt framåt.

  Vad var det som fick dig att söka den här rollen?

  Efter drygt åtta år som Planarkitekt på Uddevalla kommun, där jag drivit detaljplaner från kommunens sida, kände jag mig redo att testa en annan roll inom stadsbyggnad. När jag läste annonsen till den här tjänsten kände jag mig träffad, både i rollbeskrivningen och vad bolaget står för. Att vara med och bidra till ett mer hållbart samhälle och verka för ett Göteborg för alla såg jag som väldigt inspirerande.

  Alla vet kanske inte vad Egnahemsbolaget gör, vill du berätta mer om ert uppdrag?

  Egnahemsbolaget är ett kommunalt bolag inom Göteborgs Stad som ska verka för att skapa ökad social hållbarhet. Som kommunalt bolag har vi ett unikt uppdrag att utveckla och sälja bostäder. Vårt fokus är att verka i områden där det är brist på blandade upplåtelseformer, det vill säga områden där det främst finns hyresrätter idag. Vi går ofta in och bygger i områden där ingen av de större aktörerna satsar – vi bereder väg för att fler ska våga göra samma sak. Vi har även i uppdrag att öka andelen småhus i Göteborg. Det finns undersökningar som visar att de flesta svenskar vill äga sin bostad och 60–70 procent vill bo i någon form av småhus. Trots det släpar småhusbyggandet efter. Det är därför viktigt för Göteborg att utöka den här typen av boende, både för att behålla skatteintäkter till staden, men också för att få en blandning av olika bostadstyper och öka den sociala hållbarheten.

  Vilka är dina bästa tips till andra som vill söka en liknande tjänst?

  Mitt främsta tips är att våga prova något nytt! Det var en ny roll för mig och det är viktigt att våga ta chansen och prova om det är något du brinner för. När det gäller den här typen av roll tror jag det är bra att ha ett strategiskt tänk och ett stort samhällsengagemang i grunden. Sen är det bra om man även har en förståelse för hur en politisk organisation fungerar, har god insyn i detaljplansprocessen och ett affärstänk. Jag tror det kan vara bra att ha en bakgrund inom exempelvis stadsbyggnad, lantmäteri eller som Arkitekt.

  logo

  Jerrie Göteborg

  Mässans gata 18 (vån 8)
  412 51 Göteborg

  +46 10 330 08 44
  kontakt@jerrie.se

  Jerrie Stockholm

  Klarabergsviadukten 70
  107 24 Stockholm

  +46 10 330 08 44
  kontakt@jerrie.se

  Följ oss

  FacebookLinkedInInstagram