Dreams in motion – Vad gör man egentligen som kundansvarig inom fastighetsbranschen?

  Evelina Nikola arbetar sedan två år tillbaka som kundansvarig på Chalmersfastigheter med fokus på förvaltning, uthyrning och utveckling av Chalmers campusområde. I sin roll får hon träffa många intressanta människor och samtligt vara nära ny spännande forskning!

  Berätta om ditt jobb!

  Jag började som kundansvarig på Chalmersfastigheter hösten 2020 och min roll kan likställas med en kommersiell fastighetsförvaltare. Jag jobbar förstås med Chalmers som är vår största hyresgäst och har därtill hand om ett gäng externa hyresgäster såsom servicefunktioner och bolag som samarbetar med Chalmers. Fokus för mig ligger på förvaltning, uthyrning och utveckling av campusområdet och mitt ansvar är att vara den primära kontaktytan för hyresgäster i frågor gällande lokaler, ärenden och projekt. Det handlar även om att vara en del av hyresgästens lokalanvändning och bedöma behovet, både på kort och lång sikt. Vad gäller det ekonomiska ansvarar jag för hyresintäkter och det innebär ekonomisk uppföljning i form av budget- och prognosarbete samt samordning av driftnetto. Att börja ett nytt jobb mitt i en pandemi har haft sina utmaningar men tiden har gått jättefort och det känns som att jag precis börjat samtidigt som jag känner mig rutinerad.

  Vad var det som fick dig att tacka JA till tjänsten?

  Det som fick mig att tacka ja till den här tjänsten var att jag genom åren fått ett allt större intresse för hållbarhet och miljö och där kändes Chalmersfastigheter riktigt intressant och i framkant. Chalmers vill skapa hållbara campus för en hållbar framtid och det var en stark drivkraft och anledning till att jag valde att tacka ja. Sedan lockades jag även av att få vara med och utveckla akademien utifrån ett fastighetsägarperspektiv och skapa intressanta, innovativa och inspirerande lärmiljöer. Det har nyligen lanserats en lärandemiljö som heter Tracks, vilket ska skapa gränsöverskridande kompetenser. Dagens samhälle står inför utmaningar som kräver att många olika perspektiv och kompetenser samverkar. Inom Trackskurserna får studenter prova på ett tvärdiciplinärt arbetsätt. Exempelvis kan studenter från olika program mötas och samverka kring aktuella utmaningar inom hälso- och sjukvårdssektorn, eller tillsammans ta sig an frågeställningar om etik kopplat till AI.

  Har du några tips till andra som tycker att ditt yrke verkar spännande?

  Fastigheter och människor är en otroligt rolig och givande kombination, gillar man det så är detta ett riktigt bra jobb. Detta i kombination med det juridiska, det fastighetstekniska och det ekonomiska perspektiven gör arbetsdagarna väldigt varierande. Man får träffa många intressanta företag och vara nära forskning. Att vilja lära sig, vara nyfiken och knyta kontakter är viktigt i yrket anser jag.

  logo

  Jerrie Göteborg

  Mässans gata 18 (vån 8)
  412 51 Göteborg

  +46 10 330 08 44
  kontakt@jerrie.se

  Jerrie Stockholm

  Klarabergsviadukten 70
  107 24 Stockholm

  +46 10 330 08 44
  kontakt@jerrie.se

  Följ oss

  FacebookLinkedInInstagram