Fredrika Klarén på Polestar – hur mobiliserar man en hel organisation i hållbarhetsfrågor?

  Jerrie genomförde för en tid sedan en rekrytering till Polestar där Fredrika Klarén fick tjänsten som innebär att leda- och ansvara för hållbarhetsarbetet på Polestar. Fredrika har stor erfarenhet av att driva hållbarhetsfrågor inom näringslivet. Hon berättar om sin första tid på Polestar och vad som är nyckeln till att mobilisera en hel organisation i hållbarhetsfrågor.

  Nu har du varit på Polestar i ungefär två månader. Hur känns det?
  Jag började mitt i Corona-pandemin, vilket var utmanande på många sätt. Polestar var unik på det sättet att verksamheten var i full gång och inte påverkad på samma sätt som andra företag. Jag har hittills fått möjlighet att träffa många fantastiska medarbetare och har mötts av ett otroligt starkt engagemang. Min roll ska stötta hela organisationen så det är viktigt för mig att lära mig alla olika delar och funktioner.

  I stora drag, vad har du hunnit med sedan du började?
  Vi har lanserat våra hållbarhetsmål internt. Vi är också inne i en intensiv fas där Polestar 2 håller på att levereras till våra kunder runtom i världen, och mitt fokus är att sprida kunskap om alla fantastiska hållbarhetsaspekter som vi jobbat med i bilen.

  Ditt ansvar är att leda hållbarhetsarbetet, kan du berätta mer om din roll? Min uppgift är att utveckla Polestars strategi kopplat till hållbarhet. På Polestar har vi inga titlar. För mig som tidigare jobbat i traditionella hierarkiska organisationer innebär det ett helt annat sätt att arbeta på som passar hållbarhet väldigt bra. Det är ett talande exempel på hur Polestar vågar tänka nytt, att man väljer att skapa en organisation som inte har det gamla invanda tänket med titlar och detaljerade rollbeskrivningar. Polestar är ett startup-varumärke som är inne i en otroligt spännande utvecklingsfas så det känns väldigt bra att få den friheten som min roll innebär.

  Vad är mest utmanande i din roll på Polestar?
  Jag har ett väldigt kärt bekymmer och det är att det finns en otroligt stor energi i företaget när det gäller hållbarhet. Här är medarbetare mycket ambitiösa eftersom de själva aktivt har sökt sig till Polestar för att bidra till ett mer hållbart samhälle. Den energin vill jag att vi ska använda och det är min utmaning just nu. Eftersom vi har lanserat en tydlig hållbarhetsstrategi har vi tydliga mål som vi ska försöka fokusera energin mot.

  Som hållbarhetsansvarig är det viktigt att få hela organisationen engagerad i hållbarhetsfrågorna. Vad är viktigt att tänka på för att lyckas med det?
  Jag skulle vilja lyfta tre saker som jag tycker är viktigt att tänka på.

  1. Att man bryter ner de stora hållbarhetsfrågorna till konkreta mål och aktiviteter som man som medarbetare kan äga och driva.

  2. Att bygga en kultur där alla är öppna för förändring. Kartan ritas hela tiden om när det gäller hållbarhet och det är därför viktigt att skapa en kultur där det är tillåtet att ifrågasätta – hur kan vi göra det ännu bättre?

  3. Det är lätt att slås ned och paralyseras när problemen är så omfattande runtom i världen. Genom att kontinuerligt lyfta fram våra framsteg och de lösningar som fungerar skapar man hopp, engagemang och ett större driv framåt.

  Hur arbetar Polestar för att ligga i framkant när det gäller hållbarhet?
  Vi har en hög ambitionsnivå och hela vår vision bygger på att vi vill bidra till ett bättre samhälle. Vi är också ett företag som står för progressivitet och det gäller i alla led vilket gör att vi har ett väldigt starkt driv framåt. Det behövs progressivitet i hållbarhetsarbetet eftersom det gör att man vågar testa innovationer, utmana rådande konventioner och öka omställningstakten.

  Finns det något annat du vill berätta om?
  En sak som jag älskar med mitt jobb är att jag får jobba med alla typer av aspekter i ett företag. En väldigt stark drivkraft hos mig är att få lära mig nya saker och det får jag verkligen göra här. Jag har tidigare jobbat inom heminredningsbranschen och modebranschen så det är en ynnest för mig att komma in i en ny bransch där jag kan ta med mig olika perspektiv men även får bli utmanad med ny kunskap.

  Jag tror att alla branscher skulle må bra av hitta medarbetare som kan titta med nya ögon på verksamheten. Vi kan inte applicera gamla lösningar på problemen vi står inför och därför krävs det att vi organiserar oss på andra sätt och hittar nya konstellationer.

  logo

  Jerrie Göteborg

  Mässans gata 18 (vån 8)
  412 51 Göteborg

  +46 10 330 08 44
  kontakt@jerrie.se

  Jerrie Stockholm

  Klarabergsviadukten 70
  107 24 Stockholm

  +46 10 330 08 44
  kontakt@jerrie.se

  Följ oss

  FacebookLinkedInInstagram