Hur AI påverkar rekrytering

  Rekryteringsbranschen är i en ständig utveckling och inte minst nu på grund av den artificiella intelligensens framfart. Vi ställde några frågor till Helene Hagman, vår specialistrekryterare inom marknad och försäljning, för att få hennes synpunkter och tankar kring AI och rekrytering.

  Hur har AI påverkat ditt sätt att arbeta med rekrytering?

  AI har funnits med längre än man tror, ofta använder vi AI utan att tänka på det. Det hjälper oss att göra urval genom att läsa igenom CV och leta efter nyckelord, översätta texter och standardisera rutinuppgifter.

  Med ChatGPT kan vi summera och konkretisera information kring våra kunder och kandidater och även snabbt skriva utkast för jobbannonser med relevanta sökord. När vi jobbar med search av kandidater kan vi få tips på bra söksträngar för Google och synonymer för arbetsroller.

  Som kandidat kan du använda ChatGPT för att matcha ditt personliga brev och CV med aktuell jobbannons, så tester och urvalsfrågor kommer troligen att bli ännu viktigare för att bedöma kandidater framåt.

  Hur kommer AI påverka sälj- och marknadsroller i framtiden?

  Med ChatGPTs intåg har allt arbete med text förändrats. Copywritern och journalisten använder verktyget för att skapa brödtexter och sammanfattningar, och kan sedan ha en kreativ översyn och lägga en sista hand vid resultatet. Kreatörens roll förändras också med bildprogram som exempelvis Midjourney och Dall-e. Den nya utmaningen blir att skriva rätt prompt (ställa rätt fråga) till AI för att få fram sitt resultat.

  Vad kan AI inte göra som bara rekryteringskonsulter kan?

  AI-teknologi och rekryteringskonsulten kompletterar varandra snarare än konkurrerar. AI förbättrar och effektiviserar processer men AI är inte en människa med förmågor så som att vara social, ha kreativitet och kunna interagera. Om AI stöttar i bedömningen av kunskaper och förmågor kommer konsulten att kunna fokusera på värden som motivation, teamkemi, arbetsglädje, kreativ miljö och rätt företagskultur för kandidaterna.

  AI väntar på din fråga och som man frågar får man svar.  Skall AI göra ett urval på kompetenser, kunskaper och personliga egenskaper måste kravprofilen vara rätt och rättvis och får exempelvis inte sortera på kön, etnicitet och ålder. Så den som är ansvarig för att rekrytera har en väldigt viktig roll i att skriva rätt prompt (kravprofil) och utvärdera på vilka kriterier urvalet skall ske. I framtiden kommer vi säkerligen få strängare lagar som styr hur de digitala urvalen måste gå till för att vara inkluderande och jämlika.

  logo

  Jerrie Göteborg

  Mässans gata 18 (vån 8)
  412 51 Göteborg

  +46 10 330 08 44
  kontakt@jerrie.se

  Jerrie Stockholm

  Klarabergsviadukten 70
  107 24 Stockholm

  +46 10 330 08 44
  kontakt@jerrie.se

  Följ oss

  FacebookLinkedInInstagram