Karolina Skeppner – om utmaningar och möjligheter med att implementera hållbarhetsstrategier i logistikbranschen

  NTEX, som är ett av Sveriges största privatägda speditionsföretag, har gjort en tydlig investering i hållbarhet genom att anställa Karolina Skeppner som Manager Sustainability. Karolina är ansvarig för att driva arbetet med hållbarhet, miljö och kvalitet framåt och integrera hållbarhet både internt och externt.

  Kan du berätta kort om din bakgrund och vad som driver dig i ditt arbete med hållbarhet, miljö och kvalitet?

  Jag har en bakgrund som inköpsstrateg och har genom åren tagit tillfällen att även fördjupa mig inom kvalitet, hållbarhet och annan processutveckling vilket har varit otroligt motiverande och givande. Jag drivs framför allt av att arbeta med process- och verksamhetsutveckling, värdeskapande resultat för både företag, dess intressenter och min egna utveckling.

  NTEX har gjort en tydlig investering i hållbarhet genom din roll. Vilka huvudprioriteringar ser du för de kommande åren?

  Prioriteringarna hos oss ligger bland annat i att driva på kraften inom hållbar produktutveckling, att integrera hållbarhet i interna processer, utveckla våra kompetenser samt att kommunicera internt och externt vilka möjligheter vi har framför oss och vad vi faktiskt bidrar med och presterar. Vi behöver även forma våra arbetssätt och beslutsunderlag till att linjera med EU-direktiv och andra intressentkrav.

  Vilka är de största utmaningarna och möjligheterna när det gäller att implementera hållbarhetsstrategier i logistikbranschen?

  Möjligheterna är stora, dialoger som rör hållbarhet växer för var dag inom alla nivåer. Man förstår att ekonomin och möjligheten till affärsutveckling går mer och mer i linje med social och miljömässig utveckling och det är en enorm drivkraft. Ökat samarbete mellan bolag och organisationer i hela värdekedjan kan förebygga och åtgärda flera utmaningar. Tillsammans kan vi påverka transportplaneringen för att förbättra fyllnadsgrader, minska tomkörningar, bidra till bättre fordonsval mm. Tillsammans behöver vi även bidra med beslut och åtaganden som möjliggör investeringar i mer klimatvänliga alternativ av drivmedel och fordonstyper. Vi behöver i tid och bredd kommunicera behovet av tillgång till gas- och laddinfrastruktur samt kraftigt ökande volymer av drivmedel som HVO eller RME exempelvis.

  Hållbarhet innefattar också ett stort engagemang i chaufförsledet. Chaufförerna som trots allt möjliggör att godstransporter överhuvudtaget sker har ett stort ansvar för både gods och trafiksäkerhet på vägarna, för lastsäkring, dokumentation, diverse lagkrav mm och vi behöver vara en ansvarsfull och stöttande part för dem.

  Kan du dela med dig av några personliga insikter eller framgångar du har haft i ditt arbete med hållbarhet och kvalitet hittills?

  Att arbeta med just de här frågorna är så otroligt tacksamt då syftet är att skapa positiv förändring för alla intressenter. Det handlar om att stötta medarbetarna med robusta processer som leder till bra beslut och till mer tid för affärs- och produktutveckling snarare än administration och felsökningar. Också att bidra till ett inkluderande klimat där man känner sig trygg och får möjligheter att växa som människa och i sin yrkesroll. Genom ett gediget kvalitets- och hållbarhetsarbete ökar vi förutsättningarna för att våra kunder, ägare och andra samarbetspartner ska uppleva att vi är konkurrenskraftiga och kan erbjuda tillfredställande information och service.

  Hur tror du att hållbarhetslandskapet inom logistik kommer att utvecklas de närmaste åren, och hur planerar NTEX att anpassa sig till dessa förändringar?

  Jag tror att kravställningarna på ESG-arbetet kommer öka markant inom ganska kort period och NTEX planerar att säkerställa både organisation, information och produktutveckling framåt.

  Vilka råd skulle du ge till andra företag som vill förbättra sin hållbarhet och kvalitet inom logistik?

  Var nyfiken och vänta inte. Analysera både nutida och förväntade krav från olika intressentgrupper, se till att skaffa ökade kunskaper och tillsätt mål och aktiviteter som linjerar eller överträffar kraven. Hellre börja i liten skala och sakta växa än att stå still i utvecklingen, då riskerar man att snabbt hamna långt bak i ledet bland alla dem som i stället tog beslut om att utvecklas.

   

  logo

  Jerrie Göteborg

  Mässans gata 18 (vån 8)
  412 51 Göteborg

  +46 10 330 08 44
  kontakt@jerrie.se

  Jerrie Stockholm

  Klarabergsviadukten 70
  107 24 Stockholm

  +46 10 330 08 44
  kontakt@jerrie.se

  Följ oss

  FacebookLinkedInInstagram