Teams in motion – Starka team och framåtanda på Polestar!

  Igor Glavan jobbar som rekryteringskonsult på Jerrie sedan några år tillbaka men är just nu uthyrd till Polestar där han driver rekryteringsprocesser och stöttar i HR-frågor. Polestar är en världsomspännande organisation med huvudkontor i Göteborg där man jobbar tillsammans i starka team. Igor ger oss en inblick i hur hans arbete ser ut och berättar om hur man arbetar tillsammans och mot gemensamma mål.

  Du är uthyrd som rekryterare på Polestar, berätta om ditt uppdrag!

  Det stämmer, jag jobbar som rekryteringskonsult på Jerrie men är nu uthyrd till Polestar som rekryterare i ungefär sju månader. Under den här tiden går mitt uppdrag ut på att vara en del av Polestars interna rekryteringsavdelning och vara stöd, support och sätta agendan när det gäller rekrytering och HR-frågor. Fokus ligger på kvalificerad rekrytering av specialister, chefer och enklare roller och jag har just nu ungefär 50 processer igång! Det säger något om att Polestar är ett bolag som växer så det knakar. Jag har jobbat inom rekrytering och bemanning i 16 år och älskar mitt jobb. Då Polestar är i kraftig expansion handlar det om att jobba smart och innovativt som team för att nå målen, vilket jag tycker att vi gör på ett fantastiskt bra sätt. Polestar ägs nu av Geely och Volvo Cars men kommer att börsintroduceras inom en snar framtid vilket är jättespännande förstås. Man kan beskriva oss som ett bilmärke med fokusområdena elektrifiering, premium brand, design och körupplevelse!

  Du nämnde att ni arbetar i starka team på Polestar, hur menar du då?

  Precis! Dels är man som rekryterare ett team med beställaren i rekrytering och dessutom är vi nära varandra internt och hjälps åt. Vi stöttar varandra i processerna och de är formade för att vara flexibla och innovativa. Sedan jobbar vi även med övriga HR-teamet och ligger nära dem i allt vi gör också. Framgångsfaktorn är att vi har samsyn på vart vi ska skulle jag vilja säga! En annan nyckel är att vi är olika som personer och försöker använda varandras styrkor på positivt sätt, såsom vad var och en tar med sig från sin kultur och tidigare arbetsplats. För att få ett välfungerande team är det viktigt att tro på varandra och på varandras kompetenser. Man kan göra saker och ting på olika sätt och det måste man se som okej, så länge man når det slutgiltiga målet.

  Vi som arbetar här tror verkligen på att Polestar inte bara är ett vanligt bilmärke, utan på att det kommer att bli något helt nytt! Detta då Polestar säljer sina bilar direkt till kunderna och då på ett naturligt sätt är mycket närmare dem än om man säljer via återförsäljare. Det gör att vi kan få feedback från kunderna direkt, både positivt och negativt och känna av stämningen på marknaden utan filter. Polestar är ett internationellt bolag med mycket stor mångfald vilket gör att man får infallsvinklar från personer från andra kulturer, som jag nämnde tidigare. Jag tycker att det är roligare att jobba internationellt faktiskt just på grund av energin, inputen och lärdomen i det. Något annat som är viktigt för Polestar är hållbarhet och vi har nu något som vi kallar för “project zero” där den första klimatneutrala bilen ska tas fram innan 2030! Vi har faktiskt ett helt team inom Polestar som jobbar med hållbarhet!

  Vad vill du ge för tips till andra som vill jobba med rekrytering?

  För det första måste man älska människor och vara nyfiken. Man måste se möjligheter och lösningar för att vara en bra rekryterare tror jag. Därtill krävs en viss personkännedom, människor är komplexa och det måste man ha förståelse för, samt ställa rätt frågor, för att förstå. För att jobba med rekrytering på Polestar behöver man vara pragmatisk och flexibel, inte för fyrkantig och processtyrd! Polestar kommer att växa kraftigt under de närmsta åren, både i Sverige och internationellt och vill man jobba i en mångkulturell miljö där teamet är i fokus är Polestar rätt plats att vara.

  logo

  Jerrie Göteborg

  Mässans gata 18 (vån 8)
  412 51 Göteborg

  +46 10 330 08 44
  kontakt@jerrie.se

  Jerrie Stockholm

  Klarabergsviadukten 70
  107 24 Stockholm

  +46 10 330 08 44
  kontakt@jerrie.se

  Följ oss

  FacebookLinkedInInstagram