Helena Bruman – om förändringar i rekryteringsbranschen

  Helena Bruman, vilka är de största förändringarna som rekryteringskonsult under dina 20 år i branschen?

  Det har skett otroligt mycket under min tid i branschen. En stor förändring är såklart digitaliseringen och hur vi med olika verktyg har effektiviserat rekryteringsprocessen för att förenkla för både kandidater och oss rekryterare men även säkerställa en fördomsfri rekrytering.

  Tidigare var i princip alla möten fysiska. En rekryteringsprocess är krävande och tar mycket tid från våra kandidater men med Teamsmöten kan vi ses på ett mer effektivt sätt. Dock tror jag stenhårt på det personliga mötet och försöker integrera det någonstans i processen då jag upplever att de flesta jag träffar uppskattar det.

  En annan stor förändring och utmaning är kompetensbristen som råder. Nu för tiden är det färre tillsättningar av tjänster via den traditionella annonsen som man förr hade stor tilltro till. 2023 handlar vår roll istället mycket mer om nätverkande på alla fronter och det är i hög grad search som skapar den bästa matchningen. För att vara en attraktiv arbetsgivare behöver du ha ett starkt erbjudande till kandidaten. Förväntningarna på arbetsgivarna är högre idag än för 20 år sedan och balansen mellan arbete och tid för fritid är viktigare än någonsin.

  logo

  Jerrie Göteborg

  Mässans gata 18 (vån 8)
  412 51 Göteborg

  +46 10 330 08 44
  kontakt@jerrie.se

  Jerrie Stockholm

  Klarabergsviadukten 70
  107 24 Stockholm

  +46 10 330 08 44
  kontakt@jerrie.se

  Följ oss

  FacebookLinkedInInstagram